Танилц: Засгийн газар хуралдаж дараах шийдвэр гарлаа

2020-11-18 862 0

Засгийн газраас дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр болжээ.

 1. Хүүхдийн 100 мянган төгрөг 2020.07.01 хүртэл олгоно
 2. 2020.11.01 – 2020.07.01 хүртэл Аан байгууллагуудыг ?
 3. Аан байгууллагын төлбөл зохих татварт алданги тооцохгүй
 4. Түрээсийн орлогод ногдуулах төлбөрийн хөнгөлөлт олгох
 5. Импортын зарим хүнсний бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлнө. Дотоодын бүтээгдэхүүнийг нөат аас чөлөөлөх
 6. Аан хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
 7. Ипотекийн зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах
 8. Банк, ББСБ нэмэгдүүлсэн хүү, торгууль, алданги тооцохгүй байх арга хэмжээ авах
 9. Уурхайчдын аюулгүй байдлыг хангах
 10. Экспортын бүтээгдэхүүний гарцыг хэвийн үргэлжлүүлэх
 11. Хилийн боомтын үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллыг сахих
 12. Халдьаргүйжүүлэх арга хэмжээ авах
 13. Импортын халдвар хамгааллын бүт татвараас чөлөөлөх
 14. Татвар төлөгчдын татварыг хөнгөлснийг сурталчлах
 15. Татварын үйл ажиллагааг цахимжуулах
 16. Татвар төлөгчийн хүсэлтээр татварын өрийг тухай бүрд суутгах
 17. Зээлийн ?
 18. Төсвийн, төрийн өмчийн байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлсэн иргэд, байгууллагад төлбөрийг шуурхай олгох
 19. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих
 20. Тендерийн хугацааг 12.04 хүртэл сунгах
 21. Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх
 22. Аан үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад анхаарах
 23. Ариутгал, хамгааллыг хийх зэрэг шийдвэрийг гаргалаа.

Холбоотой мэдээ