Төмөр замын тээвэр 9.4 хувиар өсжээ

2019-11-28 743 0

Төмөр замын тээврээр тээсэн ачаа энэ оны эхний 10 сард 23.0 сая тонн болоод байна. Зорчигчид давхардсан тоогоор 2.5 саяд хүрээд байна. Эдгээр дүнг өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад, тээсэн ачаа 2 сая тонноор буюу 9.4 хувиар, зорчигч 304.1 мянгаар тус тус өсжээ.

Төмөр замаар тээсэн нийт ачааны 39 хувийг дотоодын ачаа, 36.1 хувийг экспортын, 10.8 хувийг импортын ачаа, 14.1 хувийг дамжин өнгөрсөн ачаа тус тус эзэлж байна. Үүнээс дамжин өнгөрсөн ачаа 0.8 пунктээр, экспортын ачаа 0.3 пунктээр тус тус өсөж, харин дотоодын ачаа 0.7, импортын ачаа 0.4 пунктээр буурсан байна. 

Холбоотой мэдээ