Нийт гол мөрний эхийн 67,7 хувийг хамгаалжээ

2018-11-27 776 0
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Холбоотой мэдээ