Хүнсний аюулгүй байдлаа хангая

2018-11-14 754 0

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас улсын хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл “ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД-ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” сэдэвт сарын аянг зохион байгуулж, хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах зорилгоор есөн чиглэлээр нийт 39 ажил, үйлчилгээг төлөвлөн, хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Аяны хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэгч нараар дамжуулан хэрэглэгчдэд зориулсан хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний зохистой хэрэглээ, эрүүл ахуй, амьдралын зөв дадал, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, сурталчилгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг хийхийн зэрэгцээ өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүнд чанар стандартын болон аюулгүйн үзүүлэлтээр шинжилгээтэй хяналт шинжилгээ хийх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжруулж хамтран ажиллах, өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Уг аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын төв, орон нутгийн байгууллагуудын хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, цацрагийн аюулгүй байдал, байгаль орчин, хил хорио цээрийн хяналтын чиглэлээр нийт 450 гаруй улсын байцаагчид ажиллаж, иргэд, аж ахуй нэгжүүдийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил дутагдлыг арилгуулах, зөвлөн туслах, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

 

Холбоотой мэдээ