Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 1.1 сая төгрөг болжээ

2019-02-28 816 0

Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 2018 оны IV улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 161.0 (16.9 хувь) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ.

Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2018 оны IV улиралд улсын дунджаар 0.321 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.03 нэгжээр буурсан байна.

Холбоотой мэдээ